Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu

İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali” kapsamında, MSGSÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Türkiye’de ve Dünya’da Tanpınar Zamanı / Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu”, 01-02 Kasım 2010 tarihlerinde Fındıklı Yerleşkesi oditoryumunda yapılacaktır. Sempozyum hakkındaki bilgilere www.tanpinarsempozyumu.com sitesinden de ulaşılabilir. Program:

1 Kasım 2010 / Pazartesi

09.30: Tanpınar Belgeseli

10.00: Açılış
Rektör Prof. Rahmi Aksungur
Handan İnci / Bir Tanpınar sempozyumu düzenlerken…

Açılış konuşmaları:
Orhan Okay – Enis Batur – Doğan Hızlan

ARA

11.15 Açılış Panel’i: Tanpınar’ı Tanımak…
Yöneten: Abdullah Uçman
Turan Alptekin
Birol Emil
Tahsin Yücel
Konur Ertop
Cevat Çapan
Saffet Tanman

12.30 – 13.30 Öğle arası

II. Otum: Günlüğünün İzinde Tanpınar’a Bakışlar
Yöneten: Birol Emil
13.30: Kazım Yetiş “Tanpınar’ın Günlükler’i Üzerine Bazı Dikkatler”
13.50: Nüket Esen “Günlüğünde Tanpınar”
14.10: Emel Kefeli “Les Cahiers’ den Günlükler’e Valéry – Tanpınar İlişkisi”
14.30: Handan İnci “Tanpınar Olmak”

ARA

15.00: Panel: Dünya’nın Tanpınar’ı
Yöneten: Nüket Esen
Fabio Salomoni (İtalya)
Maureen Freely (ABD)
Miciko Sendil (Japonya),
Haneke van der Heijden (Hollanda)
Abdulkadir Abdelli (Lübnan)
Timour Muhidine (Fransa)
Chirstoph K. Neumann (Almanya)

ARA

17.OO Günümüz Şairlerinden Tanpınar Şiirleri
Adnan Özer, Ali Ayçil, Baki Ayhan T., Gonca Özmen, Mustafa Erdem Özler,
Nilay Özer, Ömer Erdem, Seyhan Erözçelik, Şeref Bilsel, Turgay Fişekçi.

2 Kasım 2010 / Salı

09.00 – 09.15: Tanpınar belgeseli

I. Oturum: Romancı Tanpınar I
Yöneten: Emel Kefeli
09.15: Seval Şahin “Mahur ve Mahmur Bir Beste: Tanpınar’ın Mahur Beste Adlı Romanı Üzerine”
09.30: Murat Koç “Tanpınar’ın Romanlarında Boğaziçi”
09.45: Erol Köroğlu “Sahnenin Dışındakiler’de Türlerin Oyunu: Okuma, Temellük ve Dışlama Bağlamında
İdeolojik ve Metinsel Etkileşim”
10.00: Mehmet Tekin “Huzur Romanında Teknik Yapılanma”

ARA

II. Oturum: Romancı Tanpınar II
Yöneten: Kazım Yetiş
10.25: Sema Uğurcan “Tanpınar’ın Romanlarında Sıradan İnsanlar”
10.40: Süha Oğuzertem “Huzur’u Mazmunlarıyla Okumak”
10.55: Emre Ayvaz “Hayri İrdal’ın başına Gelenler”
11.10: Fatih Özgüven “İki Lapacının Maceraları: Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Miskinler Tekkesi”

ARA

III. Oturum: Hikâyeci Tanpınar
11.35: Alim Kahraman “Tanpınar’ın Hikâyeleri ve Hikâyeciliği Üzerine”
11.50: Murat Gülsoy – Yekta Kopan “ ‘Acıbadem’deki Köşk’ Öyküsü Üzerine Bir Çözümleme”

Öğle arası 12.30 – 13.30

IV. Oturum: Şair Tanpınar
Yöneten: Sema Uğurcan
13.30: Abdullah Uçman “Bir Bağlılığın Yıllarca Süren Hikâyesi: Tanpınar ve Yahya Kemal”
13.45: Ömer Erdem “Şair Olarak Tanpınar”
14.00: Baki Asiltürk “Tanpınar’ın Mektup ve Günlüklerinde Şiirle İlgili Düşünceleri”
14.15: Mehmet Kalpaklı “Tanpınar ve Divan Şiiri”

ARA

V. Oturum: Tanpınar’ın Dünyasından Yansıyanlar
Yöneten: Mehmet Kalpaklı
14.45: Besim Dellaloğlu “Tanpınar’ın Muhafazakarlığı Meselesi”
15.00: Sadık Yalsızuçanlar “İki Dünya Arasında”
15.15: Tahir Abacı “Ezgi ve Zaman: Tınıdan Metine”

ARA

VI. Oturum: Tanpınar’a bakışlar…
15.45: Beşir Ayvazoğlu “Tanpınar’ın Metinleri Üzerine Bazı Dikkatler”
16.00: Selim İleri “Bir Tanpınar Romanı Yazmak”
16.15: Hilmi Yavuz “Tanpınar ve İktisadî Kalkınma”

16.30 Sempozyum değerlendirmesi (Abdullah Uçman)

ARA

17.00: Tanpınar ve sinema:
Tomris Giritlioğlu – Murat Gülsoy
Film gösterisi: “Yaz Yağmuru” (Yönetmen: Tomris Giritlioğlu)

Author: Burak Kartal

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir