A Hora Do Diabo
Ara04

A Hora Do Diabo

–Okültist Aleister Crowley ile satranç oynarken– “Kalıcı olmak bir arzudur, sonsuzluk ise bir yanılsama.” Kişilik bölünmesi, çoklu kişilik sendromu, dissoyatif kişilik bozukluğu vb. aşina olduğumuz psikolojiden ödünç kavramlar gerek sinemada gerekse de edebiyatta irdelenmiş, irdelenen, irdelenecek derinlik ve tuhaflıkta; merak uyandırdıkları ve kesin bir tanıları olmadığından ucu açık sonlara müsait  mefhumlar....

Read More