İletişim’den Ağustos Kitapları
Ağu01

İletişim’den Ağustos Kitapları

TÜRKİYELİ GAYRİMÜSLİMLER, Baskın Oran, yay. haz. Ülkü Özen, İletişim Yayınları, 773 s., 36 TL 1980’li yıllardan itibaren gayrimüslimler konusuyla ilgilenmeye başlayan Baskın Oran, o zamandan günümüze kadar uzanan bu yazılar derlemesinde konuyla ilgili “devlet refleksi” denilen ve insanı/vatandaşı ezberci kalıplar içine hapseden düşünce yapısıyla hesaplaşıyor. Oran, Fener Patrikhanesi’nin durumundan bitmek tükenmek bilmeyen “nefret...

Read More