Sinema ve Felsefe

Kadir Has Üniversitesi Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, 12. yılındaSinema ve Felsefe” ilişkisini ele alıyor.

Türk sinemasının akademisyenlerini, sinemacılarını ve sinemaseverlerini bir araya getirerek, sektöre yeni açılımlar kazandırmak ve daha üretken bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler konferansı bu sene on ikinci kez düzenleniyor. 1999 yılından beri her yıl çok sayıda uluslararası sinemacı ve akademisyenin katıldığı konferans, bu sene 05 – 07 Mayıs 2011 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Bundan önceki konferansların bildirileri makalelere dönüştürülerek Bağlam Yayınları tarafından düzenli olarak yayınlanmıştır. Bu derlemeler  Türk sineması üzerine düzenli ve kapsamlı biçimde kurumsallaşan ilk çalışmaları oluşturmaktadır.

Film kuramının, tarihinin ve analizinin mevcut çerçevelerini zenginleştiren ve sinemanın hem gündelik hayatla kurduğumuz ilişkilerde hem de dünyayı kavrama biçimlerimizde bize sunduğu olanakları keşfetmemize yarayacak bir alan olarak felsefe, bu yılki konferansın konusunu belirliyor. Konferans, yalnızca akademik ve ekoller tarafından belirlenmiş felsefe kuramlarını değil, sinema ve ilgili olduğu sanatsal ve kültürel alanların, farklı tarihsel dönemlerde işleyiş ve algılanmasında etkin olmuş ‘felsefi’ düşünce biçimlerini de içeriyor.

XII. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler: Sinema ve Felsefe konferansının ana konuşmacıları Robert Burgoyne ve Jalal Toufic. Konferans, her sene olduğu gibi ilgi çekici panellere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. “Son Dönem Türk Sinemasında Muhafazakârlık Halleri” ve “ Felsefi Sınırların Ötesinde Yeni Türk Sineması” gibi oturumların yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen yönetmenleri Kazım Öz, Sedat Yılmaz ve Seren Yüce, Zahit Atam moderatörlüğünde egemen ideoloji ve siyasal gelişmeler ile sinemasal yaratım arasındaki ilişkiyi, “Siyasal Gelişmeler/Sinemasal Yeniden Yaratım: Egemen İdeolojinin Arka Bahçesi” başlıklı panelde tartışacaklar. Marksizm, varoluşçuluk, gerçekçilik, feminizm ve psikanaliz gibi kuram ve akımlarla, bunların arasında yolculuk etmiş melankoli, zaman, uzam, kimlik, bellek ve beden gibi dinamik kavramlar da bu yılki konferansın sunuş konuları arasında yer alıyor.

Daha fazla bilgi için web sitesi: http://sites.khas.edu.tr/tfa/

Author: Nezaket Kartal

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir