Prova

10 Haziran – 15 Temmuz, 2011

Sanatçılar: Aslı Çavuşoğlu, Nazım Hikmet Richard Dikbaş, Jan Freuchen, Basim Magdy, Magali Reus, Ben Van den Berghe, Conrad Ventur

Nazlı Gürlek küratörlüğünde

Prova, medyaya bağımlı çağdaş hayatın içerisinde duygusal bağlılık ve kişisel arzular üzerine düşünmek amacıyla kaybolma ve yokluğun çeşitli temsillerini bir araya getiren bir karma sergi. Serginin merkezinde yüzler, mekanlar, olgular ve tarihlerden hareketle inşa edilen öznel senaryolarla ilişki kurma arzusu yer alıyor. Dolayısıyla sergi insan zihninin; dolaylı tecrübeler, taklit edilen gerçeklikler, hayali benlikler ve kültürel karışımların belirsizliğiyle, gördüğünü veya duyduğunu zannettiklerinden yola çıkarak hikayeler oluşturma becerisinin bir sonucu olarak, öznel imalardan kültürel olgulara uzanan bir iz sürme çabasının eşliğinde, görünmez olanla ilgileniyor.

Prova’nın ilham kaynağı Michelangelo Antonioni’nin 1966 tarihli filmi Blow Up, serginin kavramsal çerçevesi filmin bazı sahnelerine ve filmin incelediği bazı fikirlere yapılan göndermelerle kuruldu. Film David Hemmings adlı bir moda fotoğrafçısının hayatından bir günün hikayesini anlatıyor, Hemmings bir parkta gezinirken gizemli bir cinayetin görüntülerini yakaladığına inanmaktadır. Olayın belirsizliği, fotoğrafçının parkta çekilen fotoğraflarda boşuna bir ipucu araması, olayların mantıkdışı bir zaman akışı içinde gerçekleşmesi ve yanıltıcı derecede canlı renkler ve alışılmadık derecede yavaş ilerleyen bir hikaye kurgusu gibi abartılı estetik süslemeler; zamanın akışının algısının bulandığı, sebep sonuç ilişkilerinin gözden çıkarıldığı ve gerçeklik hissinin belirsizleştiği bir yapının ortaya çıkmasına sebep olur. Prova ise David’in gördüğünü zannettiği şeyden yola çıkarak kendi içine döndüğü ve yeni bir zaman-mekan ilişkisinin şekillendiği noktada başlıyor.

Bu karma sergi sinema, belgesel, heykel, performans ve kültürel, post-anıtsal ve post-endüstriyel nesnelerin estetiğini bir araya getiriyor. Sergideki yapıtlar, göndermelere dayalı yapılarını ve kökenlerini, üretim süreçlerinin olgularını ve çatlaklarını hem saklayan hem de ortaya seren belirli bir çalışma pratiğini paylaşıyorlar. Hikayelerin ve durumların sunumundaki parçalanmışlık, dizisellik ve tamamlanmamışlık; bağlam ve ideolojiye yapılan kesintili göndermeler ile birlikte izleyiciyi sergilenen biçim, içerik ve anlam üzerinde spekülatif senaryoların provasını yapmaya çağırıyor.

Prova, ruhsal örgütleniş biçimimize sesleniyor ve bizi hayali gerçeklikler ile gerçek kurgular, kayıp ve ortaya çıkış, bilinmezlik ve belirme arasındaki ilişkiler üzerine düşünmeye teşvik ediyor.

NON

Boğazkesen Cad. No: 27/A

Tophane Beyoğlu İstanbul

www.galerinon.com

Not: Serginin basın bülteninden alıntıdır.

Author: Nezaket Kartal

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir