Pera Müzesi’nde Sözel Etkinlikler / 17-24 Aralık

Pera Müzesi,

“Suretin Sireti  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan Bir Seçki”

sergisi kapsamında Aralık ayında sözel etkinlikler düzenliyor

“Bir Koleksiyon, Bir Tarih Tezi”

17 Aralık 2011 Cumartesi

“1950 – 2000 Koleksiyonu’ndan Suretin Sireti Sergisi’ne

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Koleksiyonu”

24 Aralık 2011 Cumartesi

Pera Müzesi, “Suretin Sireti: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” sergisi kapsamında Pera Müzesi Oditoryumu’nda 17 Aralık Cumartesi ve 24 Aralık Cumartesi günleri konferans ve panel olmak üzere  iki sözel etkinlik düzenliyor.

KONFERANS

17 Aralık Cumartesi günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda  saat 14:30’da Ali Artun “Bir Koleksiyon, Bir Tarih Tezi” konulu konferansı verecek. 1990 yılında kurulmaya başlayan ve ilk kez 1994’te Ankara’da sergilenen Merkez Bankası’nın “1950-2000” koleksiyonu, bir sanat tarihi tezine dayanır. Bu tez, Türk sanatında II. Dünya Savaşı ertesine tarihlenen modernist bir kırılma yaşandığını varsayar. Koleksiyon, izleyicilerini bu yerel modernizmi okumaya ve düşünmeye davet eden bir derleme oluşturmaktadır. Bu tarih tezi ve koleksiyon, aynı zamanda Türk sanat tarihine ait genel-geçer anlatılara bir alternatif sunar. Öte yandan, “1950-2000” tasarısı, bir kurumsal koleksiyonun nasıl değerlendirilebileceği konusunda geliştirdiği farklı modeliyle, müzeolojik yönden de bir tartışma açmayı amaçlar.

Konferans

“Bir Koleksiyon, Bir Tarih Tezi”

Pera Müzesi Oditoryumu

17 Aralık Cumartesi, 14:30

Konuşmacı: Ali Artun

Etkinlik ücretsizdir.

PANEL

İlk oluşumu 1930’lu yıllara uzanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’nun ciddi bir çalışmayla kataloglanması ve sergilenmesi 1990 yılının başına rastlar. 1990’larda oluşturulan Sanat Kurulu aracılığıyla 1950 sonrası Türk sanatına ilişkin yeni eser alımları gerçekleştirildi ve sergilendi. 1994 yılında “1950-2000” sergisiyle izleyiciyle buluşan bu yapıtlar, bu kez Pera Müzesi’nde Zeynep Yasa-Yaman’ın küratörlüğünde ve “Suretin Sireti” başlığıyla yeniden ziyaret ediliyor. Sergiye paralel olarak, Zeynep Yasa-Yaman’ın moderatörlüğünde 24 Aralık Cumartesi günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda saat 14:30’da gerçekleştirilecek panele dönemin Sanat Kurulu üyeleri Bediz Demiray, Hasan Ersel ve Ali Artun konuk olacak ve bu koleksiyonun oluşma amaçları ile  takip eden süreci paylaşacaklar.

Panel

1950 – 2000 Koleksiyonu’ndan Suretin Sireti Sergisi’ne

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Koleksiyonu

Pera Müzesi Oditoryumu

24 Aralık Cumartesi, 14:30

Yöneten: Zeynep Yasa Yaman

Katılımcılar: Ali Artun, Bediz Demiray, Hasan Ersel

Etkinlik ücretsizdir.

Detaylı bilgiler için Pera Müzesi’nin websayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Author: Burak Kartal

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir