Kayıp Cennet

25 Mart – 24 Temmuz İstanbul Modern

25 Mart – 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Kayıp Cennet adlı sergi, doğa kavramını çağdaş video ve dijital medya sanatçılarının eserleri üzerinden ele alır. Sergide yer alan 19 sanatçının ortak noktası, başlangıçtaki masum doğanın insan uygarlığı ile çelişkisi ve doğayla günümüz teknolojik dünyasının çarpışması fikridir.

Sergi, yeryüzündeki cennet arayışımız; sürdürülebilirlik ve gelişme; doğanın kültür, endüstri ve teknolojiyle kaçınılmaz karşılaşması gibi, bu gezegendeki bugünümüz ve geleceğimiz için büyük önem taşıyan bazı sorunları mercek altına alır. Kayıp Cennet, doğanın “doğasını” sorgulayarak, onun insanoğlunun üzerinde egemenlik kurabileceği bir armağan olduğu fikrine meydan okur. Tarihsel olarak, modern doğa kavramının kökeni Romantik duyarlılıktır. Dolayısıyla bu sergi sanatçıların post modern dünyada doğayı nasıl algıladıklarını, tanıdıklarını ve deneyimlediklerini inceler. Serginin temelinde “Bozulmamış, doğal bir dünya var mıdır?”, “Doğa tasarımız aslında kültürel bir kavram mıdır?”, “İnsanın egemenliği geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar yayılıp, doğanın yok olmasına neden olabilir mi?”, “Teknoloji, ‘yeni doğa’ olabilir mi?” soruları bulunur.

İstanbul Modern’de Kayıp Cennet sergisine paralel olarak sanat ve teknoloji ilişkisini inceleyen konuşmalar gerçekleştiriliyor. Sergi süresince Eğitim Bölümü okullarla işbirliği içinde, post-romantik ve postmodern dünyada doğa kavramı çerçevesinde atölyeler düzenleniyor; teknoloji ve yeni medyanın çağdaş sanattaki yerini sorgulayan interaktif programlar ve uygulamalı eğitimler geliştiriliyor.

Sanatçılar:

Doug Aitken, Francis Alÿs, Qiu Anxiong, Katerina Athanasopoulou, Jim Campbell, Ergin Çavuşoğlu, Shaun Gladwell, Emre Hüner, Nina Katchadourian, Ali Kazma, Laleh Khorramian, Armin Linke, Guy Maddin, Rivane Neuenschwander, Ulrike Ottinger, Tony Oursler, Pipilotti Rist, Charles Sandison, Kiki Smith, Bill Viola, Pae White.

Not. Yazı İstanbul Modern etkinlik takviminden alıntıdır.

 

Author: Nezaket Kartal

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir