İletişim’den Mart Kitapları

İletişim Yayınları Mart ayını okur için keyifli kılmaya devam ediyor. Mart ayında yayımlanan yeni kitapların listesini daha önce eklemiştik, şimdi Mart’ın ikinci bölümünde yayımlanacak yeni kitaplar haberini aldık. Yeni yayımlanacak olan kitaplar şöyle;

ÖLÜM BİZİM İÇİN DEĞİL, Ufuk Bektaş Karakaya, İletişim Yayınları, 526 s., 28,50 TL

“Devrim” yılları. Varoluşunu, öngördüğü gelecek tahayyülüyle gerçekleştiren, mevcudiyetini “yaşanacak güzel bir dünya” ihtimaline feda etmiş bir kuşağın hikâyesi. Sol muhalefetin devrim yürüyüşü, kitlelerin bir araya gelişi, Türkiye’nin kırılmanın eşiğinde dolaştığı karışıklık yılları…

12 Eylül 1980. Yakın dönem Türkiye tarihinin her köşesinde izleri bulunan, yaşamı değiştiren, adamakıllı bir kuşağı deyim yerindeyse bertaraf eden “kötü zamanların” başlangıç tarihi. Bir hayalin sekteye uğrayışı, yeni bir dönemin başlangıcı…

Cezaevleri. Her biri kendi karanlık suretini oluşturmuş işkencehanelerin, zulmün, katıksız şiddetin kaleleri. Ve direniş tabii, zalime itiraz adına canını ortaya koymuş, direniş uğruna “ölüme yatmış” vücutların ağırbaşlı ve dik duruşu…

12 Eylül dönemi ile ilgili çok sayıda anı yayımlandı ancak elinizdeki kitabı diğerlerinden ayıran, yazarın kimliği ve yaşadığı benzersiz olaylar. Bugün varoş dediğimiz çevrelerden gelip 12 Eylül öncesinin ses getiren örgütlerinden birinin yöneticisi olmuş ve anılarını kaleme almış az sayıdaki yazarlardan biri ile karşı karşıyayız. Ölüm Bizim İçin Değil, 1970’li yılların sonunda, tabandan başladığı politik yaşamında sayısız badireler atlatmış Ufuk Bektaş Karakaya’nın hikâyesi. Aynı zamanda ölüme bir gün kalana kadar yaşanmış bir ölüm orucu deneyiminin ilk kez birinci ağızdan yazılmış bütünlüklü bir anlatısı.

Malatya’dan Köln’e uzanan; devrim fikriyle, mücadeleyle, 12 Eylül’ün iflah olmaz cezaevleriyle, direnişle ve firarla bezeli sıra dışı bir hayat öyküsünün benzersiz anlatımı…

BEŞ PARALIK ROMAN, Bertolt Brecht, çev. Sevgi Soysal, İletişim Yayınları, 359 s., 20 TL

Tiyatronun en büyük ustalarından Brecht’in, klasikleşen metni Üç Kuruşluk Opera’nın ardından yazdığı Beş Paralık Roman, para uğruna dilencilik dernekleri kuran, cinayetler işleyen, yalancı şahitlik yapan, milli felaketlere yol açan ve hatta “âşık” olan, kısacası insani olanın her zaman temiz olmadığını gösteren insanların dünyasını “satirik” bir dille anlatıyor.

Brecht’in farklı bir üslupla yazdığı bu romanda sıra dışı karakterlerle ve diyaloglarla kurduğu dünyanın, günümüz mülkiyet ve para dünyasıyla benzerliği, eserin  klasikleşmesinin haklı nedenlerini ortaya koyuyor. Beş Paralık Roman, Sevgi Soysal’ın özgün ve incelikli çevirisiyle tekrar Türkçe’de.

“Brecht hem sömürülenlerle, hem de sömürenlerle ilgilenir. Değişik tarihsel dönemleri bir arada incelemesinin ve gangster tiplerini Dickens zamanının tempo ve dış görünüşünü yansıtan bir Londra’ya yerleştirmesinin nedeni budur.”

WALTER BENJAMIN

Brecht’i Anlamak – Brecht’in “Beş Paralık Roman”ı

EDEBİYATIN OMZUNDAKİ MELEK, yay. haz. Zeynep Uysal, İletişim Yayınları, 439 s., 25,50 TL

Edebiyatın Omzundaki Melek, edebiyatın tarihle nasıl bir ilişki kurduğunu araştırıyor. Bunu yaparken tarihin, edebiyatın dinamiklerini ve bağlamını kaçınılmaz olarak belirlemesinin yanı sıra edebiyat metninin, kurmacanın tarihyazımı ile etkileşimini ve edebiyat tarihçiliği anlayışını sorguluyor. Bunun yanı sıra bir kimlik sorunu olarak edebiyat- tarih ilişkisine de odaklanıyor.

Bu kitabı oluşturan makalelerin hepsi, farklı açılardan edebiyatın tarihle ilişkisine dair örnekler veriyor. Kurmaca ve tarihsel dünyalar ya da söylemler arasındaki ilişkileri, çok çeşitli bakış açılarıyla ortaya koyarken bu ilişkinin belli bir kimlik ve öznellik inşa etmekte nasıl araçsallaştırıldığı makalelerin ortak sorusu haline geliyor.

Edebiyatın Omzundaki Melek, edebiyat ve tarih ilişkisi üzerine bulunmaz bir kaynak niteliğinde…

ÖFKEMİ KONTROL ETMEYİ ÖĞRENİYORUM, Marge Eaton Heegaard, çev. Ceren Kınık, İletişim Yayınları, 40 s., 7,50TL

Bu kitap, çocukların öfkelerini anlamalarına ve sağlıklı öfke yönetimi becerileri geliştirmelerine destek olmak için güvenilir ve incelikli bir yol sunuyor. Kitaptaki yaratıcı ve interaktif çizim aktiviteleri çocukların şu konuları öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır:

• Öfke duygusunu tanımak

• Öfkeyi tetikleyen şeyleri tanımlamak

• Duyguların davranışları nasıl etkilediğini anlamak

• Bastırılmış öfkeyi saptamak

• Öfke kontrol yöntemlerini uygulamak

• Hayal kırıklığının üstesinden gelmek

• Öfkeyi uygun yollarla açığa çıkarmak

• Problem çözme becerilerini geliştirmek

• Daha etkili iletişim kurmak

• Özsaygıyı geliştirmek

Bu kitap, çocukların ve ailelerin duygularını tanımalarına, öfkelerini tetikleyen unsurları tanımlamalarına ve öfkelerini ne kendilerine ne de başkalarına zarar verecek şekilde ifade etmelerine yardımcı olacak harika bir araç niteliğinde.

Martha Farrell Erickson

Minnesota Üniversitesi Çocuk, Genç ve Aile Birliği Yöneticisi

BENDEN FARKLI OLANLA YAŞAMAYI ÖĞRENİYORUM, Marge Eaton Heegaard, çev. Ceren Kınık, İletişim Yayınları, 39 s., 7,50 TL

Bu kitap, çocukların çeşitliliğe değer vermelerine ve farklılıklar hakkındaki temel kavramları öğrenmelerine destek olmak için güvenilir ve incelikli bir yol sunuyor. Kitaptaki yaratıcı ve interaktif çizim aktiviteleri çocukların şu konuları öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır:

• Başka kültürlere, dinlere ve etnik kökenlere saygı duymak

• Farklı görüşleri ve hayat biçimlerini kabul etmek

• Engellilik halini anlamak

• Önyargı ve ayrımcılığı tanımlamak

• Olgularla düşünceleri ayırt etmek

• Kişisel nitelikleri güçlendirmek

• Güçlü yönleri tanımlamak

• Özgüveni geliştirmek

• Yalnızlık duygusunun üstesinden gelmek

• Kendini ve başkalarını savunmak

 

Heegaard’ın kitabı bir mücevher niteliğinde. Aramızdan kim bir an için bile olsa kendi önyargılarından ve ayrımcılık alışkanlıklarından kurtulmak istemez? Bu kitaptaki egzersizler ebeveynlerin ve çocukların kendi iç dünyalarına güvenli bir biçimde bakmalarını sağlar.

Sue Plaster

Fairview Sağlık Hizmetleri Farklılık Birimi Yöneticisi

Author: Burak Kartal

Share This Post On

1 Comment

  1. Bu ayki kitaplar yine çok güzel. Özellikle İletişim’in edebiyat eleştirisi serisinin hepsini almak/okumak istiyorum.

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir