Deleuze ve Psikanaliz

6-11HAZİRAN 18:30

Akbank Sanat

Telefon : 0212 252 35 00

Adres : İstiklal Cad. No:8 34435 Beyoğlu İstanbul

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Akay’ın düzenlediği konferans dizisinde; Gilles Deleuze’ün düşüncesinin psikanalizle olan ilişkisi ele alınacak.

Ali Akay konferansla ilgili değerlendirmesinde; ‘Gilles Deleuze, 1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren psikanaliz ile ilgili felsefi düşüncelerini yazmaya başlamıştı. Sacher-Masoch’dan ‘Anlamın Mantığına’, Freud’e ve Lacan’a giden çizgi, Félix Guattari ile karşılaşmasından itibaren (L’Anti-Oedipe,1972) sıkı bir psikanaliz eleştirisine doğru yöneldi. Suçsuz, iyi niyet dolu ve çılgın yüzeydeki bir Oedipe’i hayal etmek, yıkıcı itkilerin cinsel itkilerden geçtiğini ileri sürmek her zaman belli bir tehlikeyi barındırmakta: İğdiş Etme-Yutma, İğdiş Etme-Elinden Alınma.

Şizofrenin pozisyonu uzaktan ve yakından temsili bir tragedya olan Oedipe karmaşasını rahatsız etmeye başlamıştır. İkili bir ekran yüzeyinden geçen eylem bir tarafta, istençli belirlenmiş cinsel ve fiziki olarak, diğer taraftan metafizik ve beyinsel, suç dolu ve iğdiş edici olarak oluşmuştur. Freud’ün ‘cinselleşsizleştirilmiş enerji’ olarak adlandırdığı ölüm güdüsünü ve düşünce mekanizmasının koşullarını oluşturmaktadır.’ diye yazmaktadır.

06 Haziran 2011, Pazartesi / saat: 18.30
Konuşmacı: Eric Alliez; “Çılgın bir şey”: Deleuze ve / veya Psikanaliz – veya Nasıl Psikanaliz Deleuze’ün Umrunda Değildir; Deleuze et la psychanlayse: Pour une schizo -analyse des identités territoriales

07 Haziran 2011, Salı / saat:18.30
Konuşmacı : Guillaume Sibertin-Blanc; “Teritoryel Kimliklerin Bir Şizoanalizi İçin”

08 Haziran 2011, Çarşamba/ saat:18.30
Konuşmacı : Pierre Montebello Deleuze’de Ölüm Güdüsü (Psikanalizle Tartışma); L’instinct de mort chez Deleuze (controverse avec la psychanalyse)

09 Haziran 2011, Perşembe/ saat :18.30
Konuşmacı : David Lapoujade; ” Bilinçdışı neden makina hale gelir?”; Pourquoi l’inconscient devient-il machine ?

10 Haziran 2011, Cuma/ saat :18.30
Konuşmacı : Ali Akay ; “Sapkınlığın Yaratıcılığı”; La créativité de la perversion

11 Haziran 2011, Cumartesi/ saat :18.30
Konuşmacı : Ahmet Soysal ; “Deleuze ve Psikanalizin Fantazması”; Deleuze et le phantasme de la psychanalyse

Not; Akbank Sanat etkinlik takvimiden alıntıdır.

Author: Orhan Sümer

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir