Deleuze Konferansları

Kritikmünekkid‘ e selamlar…

Deleuze ve Politikalar

31 Mayıs Pazartesi 18.30 / Eric ALLIEZ – “Guattari-Deleuze Etkisi”

1 Haziran Salı 18.30 / Pierre ZAOUI – “Peygamberci Bir Ufukdan Yenilenmiş Bir Pragmatiğe: Deleuze’cü Büyük ve Küçük Politika”

2 Haziran Çarşamba 18.30 / Pierre MONTEBELLO – “Politikalar ve Dünyaya Olan İnanç”

3 Haziran Perşembe 18.30 / David LAPOUJADE – “Deleuze: Politika ve Enformasyon”

4 Haziran Cuma 18.30 / Ali AKAY – “Arzu Politikaları”

5 Haziran Cumartesi 18.30 / Ahmet SOYSAL – “Siyasi Deleuze”

Akbank Sanat’ın İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlediği, 5 yıldır devam edip dünyada benzeri olmayan Gilles Deleuze seminerleri bu yıl ”Deleuze ve Politikalar” konusunu sorunsallaştıracak. Bu hassas bir mesele, çünkü Deleuze’ün doğrudan politika üzerine çok metni yoktur. Konu, Gilles Deleuze’ün ani ölümünden sonra, kendisinden etkilenmiş olan Toni Negri, Michael Hardt gibi filozoflar tarafından sık sık ele alınmıştır.

Konferanslarda simültane çeviri yapılacaktır.

Evet Deleuze, Fransız asıllı post-yapısalcı filozof. Guattari ile “Şizoanaliz” konusunda çalışıp, Oedipus mitinin sublime edilip, entelektüel iktidarlar tarafından kullanılmasını önlemeye çalışmış; Nietzsche’den etkilenerek “göçebe düşünce” mefhumunu ortaya atmış, Kafka’yı minor edebiyatçı makamına yükseltmiş, Bergson ve Kant üzerine yazılarıyla çağdaş felsefenin bağrını dağlamış, sinema üzerine yazıları, movement-image ve time image gibi nosyonlarla sinema nedire cevap vermiş ve maalesef, Derrida’nın da dediği gibi Guattari, Lyotard ve Foucault’nun ölümüyle dımdızlak kaldığını düşünerek intihar etmiş öyle böyle değil filozof.

Author: Onur Yener

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir