Bilge Karasu Sempozyumu

Bilkent, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından birisi olan Bilge Karasu için bir sempozyum düzenliyor. Yazarın aramızdan ayrılışının 15. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyuma katılamayacağım ama Ankara’da olanların kaçırmamasını dilerim. Facebook sayfalarından gerekli bilgileri alabilirsiniz, ben de program bilgisini aşağıda paylaşıyorum.

“Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Merkezi, yirminci yüzyıl Türk edebiyatının en önemli ya­­­zar­larından Bilge Karasu’nun (1930-1995) doğumunun seksen, ölümünün onbeşinci yılı do­la­­yı­sıyla uluslararası katılımlı bir sempozyum düzenliyor. Toplantı 13 Aralık günü saat 10’da başlayacak, 14 Aralık günü öğleye kadar sürecek.

Bil­kent Üniversitesi, İktisat Fa­kül­te­si, C Blok Amfi’de yapılacak edebiyatbilim ağırlıklı toplantıyı 13 Aralık günü saat 10’da Bil­kent Üniversitesi Ede­bi­yat Fa­kül­tesi Dekanı ve Türk Edebiyatı Merkezi başkanı Prof. Talat Hal­man açacak, baş konuş­ma­yı Bilge Kara­su­’dan yaptığı çevirilerle 2004’te ABD’nin en önemli çeviri ödülünü (Natio­nal Trans­la­tion Award) almış olan Davenport, St. Ambrose Üni­ver­sitesi, Sanatlar ve Bilimler Koleji (College of Arts and Sciences) de­ka­nı Prof. Aron Aji ya­pa­cak. Karşılaştır­ma­lı ede­bi­yat profesörü olan İzmir doğumlu Prof. Aron Aji, şu sıralarda Ka­rasu’nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı‘nı İngilizceye çeviriyor.

Öteki ko­nuş­macılar arasında Karasu’nun kimi kitaplarını Fran­sız­caya çevirmiş olan Alain Mascarou, 1950 kuşağının önde gelen­le­rin­den Doğan Hızlan ve günümüz Türk ede­­bi­yatı, düşünce ve yayın dün­yası temsilcilerinden Müge Gürsoy Sökmen, Mustafa Ars­lan­tu­nalı, Tansu Açık ve başkaları, ye­tiş­mek­te olan genç ede­bi­yat­bi­­limciler, eleştirmenler bulunuyor. Sem­poz­yum prog­ra­mın­da, 14 Aralık öğleden sonra Kara­su’nun ede­biyat, fel­se­fe, re­sim ve müzik alanlarından ar­ka­daş­la­rı­nın katı­la­ca­ğı bir dostlar otu­ru­mu da yer al­ıyor. Felsefe profesörleri İon­na Kuçuradi, Sıtkı Erinç, emekli büyükelçi Polat Tacar, Bi­lgi Üni­versitesi kurucularından Se­dat Örsel bu otu­ru­ma katılacak ünlü simaların yalnızca birkaçı.”

PROGRAM:

13 Aralık 2010 Pazartesi

Açış konuşması 10.00-10.10 Talat Halman: Bilgeliğin Gücü
Baş konuşma 10.10-11.00 Aron Aji: Dilde Özgürlük: Karasu’nun Eserlerinde
Yenilikçi Atılımlar
Ara 11.00-11.20 ______________________________

11.20-11.50 Doğan Hızlan: Bilge Karasu Niçin Önemli?
12.50-12.20 Alain Mascarou: Jean Ginolu’ye Mektuplar

Öğle yemeği arası 12.20-14.00 ______________________________

14.00-14.30 Burcu Çetin: Sazandere’de Bilge Karasu
14.30-15.00 Levent Kavas: Geviş Getiren Ağırbaşlı Bir Yazar
15.00-15.30 Tansu Açık: A’dan C’ye Bilge Karasu
15.30-16.00 Berna Yıldırım: Bilge Karasu’da Özne

Ara 16.00-16.20 ______________________________

Dostlarının Dilinden 16.30-18.30 Dostları , Öğrencileri, Çırakları Bilge Karasu’yu Anıyor
Tansu Açık, Yıldırım Arıcı, Mustafa Arslantunalı,
Sıtkı Erinç, Sedat Örsel, Ali Poyrazoğlu, Müge Gürsoy Sökmen, Fred Stark, Pulat Tacar

14 Aralık 2010 Salı
09.00-09.30 Hasan Erkek: Bilge Karasu’nun Dramatik Metinleri
09.30-10.00 Mehmet Nemutlu: Çoksesli Müzik Açısından Kılavuz
10.00-10.30 Neslihan Demirkol: Müşfik’in Öyküsü Olarak Troya’da Ölüm Vardı
10.30-11.00 Doğan Yaşat: Gece’yi Yeniden Okurken: Bilge Kara­su’­­da Susku, Açıklık ve Hakikat

Ara 11.00-11.20
11.20-11.50 Laurent Mignon: Yehuda ile Uğraşmak
11.50-12.20 Servet Erdem: Metinlerarası İlişkilere Göre Döşek Masalı’nın Okunması
Kapanış 12.20 Semih Tezcan

Author: Burak Kartal

Share This Post On

2 Comments

  1. Keşke İstanbul’da da yapılsa.

  2. Galiba yapılacak, önümüzdeki Mayıs gibi Mimar Sinan’da olabilir, kesin bilgisini alınca haber veririm.

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir