Belgesel Sinemacılar’dan da Kınama

Belgesel sinemacılar Çayan Demirel’in “38” adlı filminin yasaklanmasını ve Kültür Bakanlığı’nın bu yasaklamayı savunan tavrını kınayan bir bildiri yayınladı:

”Biz, belgesel sinemacılar olarak, Türkiye’de son günlerde, sadece belgesel sinema alanında değil, hayatın ve sanatın her alanında baskı ve sansürle sıkıştırıldığımızı hissediyor ve buna itiraz ediyoruz. Sanatçıya özgürlük tanımayan zihniyetin, sanatı belli ‘değerlendirmeler ve sınıflandırmalar’ içine sıkıştırma gayreti hep var. Bizler, bunları belgelemek, kamuoyuna duyurmak ve unutturmamak sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz.

Belgesel film, belgelemeye dayalı bir sinema sanatı ürünüdür. Ancak her sanat alanında olduğu gibi belgesel sinemacının yorumu, belgesel sinema yapıtının özgünlüğü için vazgeçilmezdir, onu “eser” yapan temel niteliğidir.

Öte yandan, belgesel sinema, toplumsal hafızadaki boşlukları doldurarak, toplumların kendi gerçekleriyle yüzleşmelerini tetikler. Anlatılan gerçeğin kendisi dayanılmayacak kadar çirkin ve zalim olduğunda, bunu anlatma ve belgeleme sorumluluğunu duyan belgesel sinemacı, bu gerçeğin unutturulmaması için çabalamaktan başka ne yapacaktır? Tarihimizde ‘kin ve düşmanlığı’ yaratan her şey, ancak bağımsız sanat yapıtları aracılığıyla kamu vicdanına aktarılabilirse daha güzel bir gelecek hayal edilebilir.

Barış ve huzur içinde bir arada yaşamı savunan herkes, başkalarının yaşam tarzını, aidiyetini, fikir ve/veya eserlerini yasaklamadan, aşağılamadan ve dışlama yoluna başvurmadan, sağduyu ile hareket etmelidir.

Bu nedenle üyemiz yönetmen Çayan Demirel’in ’38’ adlı filminin ticari dolaşım hakkının yasaklanmasını ve bu yasaklamayı savunan tavrı kınıyoruz. Bu yasağı meşru kılmak için yapılan belgesel sinema tanımlamalarına da katılmamız olanaksızdır. Çünkü ne hayatın ve ne de sinemacıların sürekli yeniden tanımlayarak geliştirdikleri ‘belgesel sinema’nın kendisi alıntılara ya da atanmış kavramlara sığdırılamaz. Öyle olsaydı, bunca insani birikimin ve gelecek umudunun anlamı olur muydu?

BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği 8. Olağan Genel Kurulu olarak Ulusal sinema sanatını desteklemek, geliştirmek ve özendirmekle görevli T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün ’38’ belgesel filminin ticari dolaşım hakkının yasaklanmasını savunan açıklamasından endişe duyuyor ve bu yasakçı yaklaşımda ısrarcı olunmasını kaygıyla takip ediyoruz.”

BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Author: Nezaket Kartal

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir